Wettelijke vermeldingen

De inlichtingen beperkt en geraadpleegd op of door deze site worden door gas-keuring.be verstrekt en bestemd om u een informatie van algemeen belang aan te bieden. Gas-keuring.be bezit alle teksten, gegevens, beelden en andere materialen over de website. Gas-keuring.be heeft als doel exacte en betrouwbare informatie over te brengen, al kunnen fouten soms voorkopen. Bijgevolg sluit gas-keuring.be elke garantie uit, uitdrukkelijk of impliciet.

 

In geen geval is gas-keuring.be verantwoordelijk voor de indirecte schade of verliezen (bv. verlies van winst) die voortkomen uit het gebruik van de diensten.